Om WCI

Næringslokaler med leietakers behov i fokus og optimale miljø- og energiløsninger

West Coast Invest er et innovativt selskap som arbeider med utvikling av eiendommer, handel og shipping. Vi er betydelig opptatt av miljø- og energivennlige løsninger. I alle våre nye bygg legger vi opp til et miljøvennlig perspektiv, med avfallssortering fra første dag i tidlig produksjonsfase til geobrønner for energiutnyttelse i det ferdige bygget. Vi velger alltid geobrønner for oppvarming og kjøling, hvor det er mulig og vi har alltid en langsiktig plan med våre investeringer.

West Coast Invest AS er en familiebedrift med opprinnelse i Bergen, stiftet i 1962 av Helge Eide Knudsen. WCI startet med å investere i eiendom for å huse butikkene i datterselskapet Spar Kjøp AS. Siden den gang har WCI utvidet eiendomsporteføljen til over 250.000kvm på landsbasis. I dag drives selskapet av sønnen til Helge, Tom Eide Knudsen.

I dag besitter WCI både eiendommer på industrisiden med verksted, lager og kontor, på boligsiden med leiligheter og hus, vi har en rekke butikker samt et hotell. Vi tilbyr eiendommer med et bredt spekter av potensiale, med varierende standard for å imøtekomme de fleste leietakeres ulike behov og krav, også på størrelse og pris.

West Coast Invest jobber som både forvalter, utleier, vedlikeholder og drifter av eiendommene, med høy kompetanse og et stort fokus på miljø og livssykluskostnader. Vi ønsker å vise leietakerne at det er en reel langsiktig økonomisk gevinst ved å investere i moderne næringslokaler.

WCI har i 10 år hatt et nært samarbeid med Christian Michelsens Institutt, som bruker våre energibrønner/geobrønner til forskning på Geoenergi.


Våre hovedfokus:

  • Geoenergianlegg / solfangere / vannbåren varme - energinyttige og miljøvennlige løsninger
  • Bygg-automasjon og energiovervåkning
  • Livssyklusperspektiv - på ny-oppføringer og utvikling av eldre bygg
  • Varmepumper i alle nye bygg, vurderes for eldre byggKontakt oss

  • West Coast Invest AS
  • Kokstadflaten 30
  • 5257 Kokstad