Går sammen for å løfte omdømmet til Kokstad

Går sammen for å løfte omdømmet til Kokstad

(Artikkel hentet fra Estate Media, v/ Dag-Jørgen Saltnes)

Med 350 bedrifter og 10.000 arbeidsplasser, er Kokstad bergensregionens største næringsområde. Nå mener de lokale eiendomsaktørene at det er på tide å samarbeide for å informere om området og løfte omdømmet.

– Kokstads fortrinn, virksomhetene og de som jobber her fortjener mer positiv oppmerksomhet, og vi mener dette kan støtte områdets videre vekst og utvikling. Sammen skal vi forbedre informasjonsflyten, tydeliggjøre områdets viktige rolle og drive samstemt markedsføring, sier Rune Braathen, som skal koordinere det nyetablerte «Kokstad-samarbeidet».

Han vil aktivere både lokale bedrifter og ansatte.

– Via nettsiden www.kokstad.info og sosiale medier skal vi vise at Kokstad er og blir et stadig mer attraktivt område for bedriftslokalisering, handel og aktiviteter. Målgruppene er næringsliv, leiemarked, eiendomsbransjen og publikum for øvrig, sier Braathen.

De første deltakerne i Kokstad-samarbeidet er Zurhaar & Rubb, Stadsporten, Frydenbø Eiendom/BHG Eiendom, West Coast Invest, Bergensgruppen, Guntec og Odfjell Eiendom. Samlet representer de eiendommer og utviklingsprosjekter på over 200 000 kvm. i området.

Selv om eiendomsselskapene er konkurrenter, ser de et felles behov for å fremme merkevaren Kokstad overfor næringsliv og publikum generelt.

– Eiendomsaktørene er spydspisser i arbeidet med å tiltrekke virksomheter og utvikle området. I dette perspektivet er det naturlig at vi også tar et ansvar for merkevaren Kokstad, sier eiendomsdirektør Ole Kristian Johannessen i West Coast Invest.

Han mener flere utviklingstrekk gjør timingen riktig for Kokstad-samarbeidet. Blant annet har Kokstad og Sandsli ofte vært nevnt under ett som et viktig næringsområde. Nå er Sandsli i full utvikling mot et boligområde, mens Kokstad får nøkkelrollen som næringsområde.

– Samtidig forbinder nok fortsatt mange Kokstad med trafikkutfordringer og lite servicetilbud. Faktum er at bybanen, veiutbygging og nye servicetilbud styrker produktet Kokstad som en stadig mer attraktiv bedriftslokasjon. Dette må komme tydeligere frem, sier Johannessen.


Dato: 2022-03-25
Del