​Porsche Center Bergen har fått ny eier

​Porsche Center Bergen har fått ny eier

West Coast Invest har kjøpt Kokstaddalen 23, nybygget som huser Porsche Center Bergen.

Porsche sitt prestisjebygg er et miljløvennlig bygg med fjernevarmeanlegg for oppvarming og solceller på taket. 
Kokstaddalen 23 som stod ferdig tidligere i år, har frem til nå vært eid og utviklet av EGD Property før det ble solgt til WCI.  
Nybygget er det første i Norge som er bygget etter Porsches nye standard «Porsche Destination» og arealene fordeler seg på tre etasjer med showroom for nybil, bruktbil, verksted, delelager og kontorfasiliteter.

WPS har vært megler i transaksjonen. 
Vi takker alle involverte parter for samarbeid. 


Dato: 2022-10-04
Del