WCI Eiendom styrker laget

WCI Eiendom styrker laget

Anja Schmidt skal jobbe med utleie, forvaltning og markedsføring av WCI Eiendoms eiendomsportefølje.

- Jeg begynte 1. juni og har fått en utrolig fin start av den flotte gjengen i WCI og eksisterende leietakere. Det er også motiverende å få Kokstad som arbeidsplass for første gang. Her er det utrolig mange flotte virksomheter i alle størrelser og bransjer, sier Anja.

Hun har rundt 15 års erfaring med utleie og forvaltning av næringseiendom. Anja kommer fra en tilsvarende stilling i Angarde og jobbet før det i Odfjell Eiendom.

WCI Eiendom har totalt over 280.000 kvm. eiendom på landsbasis og er en betydelig eiendomsaktør på Kokstad. Selskapeteier blant annet det kommende padelsenteret på Kokstad, i tillegg til eiendommer som Milleniumsbygget, Fellesbygget og Kokstaddalen 23, nybygget som huser Porsche Center Bergen.

- WCI har ikke bare en flott eiendomsportefølje på Kokstad. Området er også en attraktiv bedriftslokasjon. Det er en super kombinasjon for jobben jeg skal gjøre med å ivareta eksisterende leietakere og tiltrekke enda flere, sier Anja.

WCI er en av deltakerne i Kokstad-samarbeidet, et langsiktig samarbeid mellom eiendomsaktører med interesser på Kokstad for å drive omdømmebygging og markedsføring av området. I tillegg til WCI består samarbeidet hittil av Kokstad Næringspark, Zurhaar, Stadsporten, Frydenbø Eiendom/BHG Eiendom, Bergensgruppen, Guntec og Odfjell Eiendom.

- Jeg synes Kokstad-samarbeidet er et meget bra initiativ. Kokstad er regionens største næringsområde med rundt 350 bedrifter og 10 000 arbeidsplasser og området får et stadig bedre servicetilbud for ansatte og publikum, eksempelvis det nye padelsenteret som åpner snart. Kokstad fortjener positiv oppmerksomhet og bli satt på kartet, avslutter Schmidt.


Av: WCI
Dato: 2023-06-20
Del