Hilverda De Boer på plass i nyoppussede lokaler i Åsane.

Hilverda De Boer på plass i nyoppussede lokaler i Åsane.

Etter en solid ombyggingsprosjekt er endelig Hilverda De Boer flyttet inn som nye leietaker i Liamyrane 6. De overtar tilsammen 1400 kvm i bygg B i Åsane Handelspark.
Hilverda De Boer Norge er en del av Hilverda De Boer Nederland. Siden firmaet ble grunnlagt i 1909, har de bygget opp et omfattende gartnernettverk over hele verden

De etablerte seg først i Norge i 2018 og har siden den gang etablert seg i flere av de største byene i Norge. I Bergen hadde de tidligere lokaler på Toppemyr og vi er nå veldig glade for at de har valgt å lokalisere seg i Åsane Handelspark og som leietaker hos WCI. 
Vi ser frem til et flott og langvarig samarbeid.

Ønsker dere å leie lokaler i Åsane Handelspark? Registrer ditt leiebehov hos oss! 

http://wci.no/registrer-ditt-leiebehov


Kontaktperson

Dato: 2020-09-04
Del