WCI kjøper eierseksjon i Tromsø.

WCI kjøper eierseksjon i Tromsø.

I November overtok WCI, Langenes Eiendom AS i Tromsø.  Selskapet eier seksjon 1 i handelseiendommen i Stormåsvegen 1-3. 

West Coast Invest eier fra før seksjon 2 i  bygget, hvor Sparkjøp er leietaker i 2.etg. Med det eier WCI nå hele bygget og har med det også overtatt første etasje hvor Eurospar er leietaker i dag.
Vi ser frem til å bli kjent med ny leietaker og er veldig fornøyde med å ha eierskap til hele bygget. 


Dato: 2020-12-02
Del